Zásobník na cement ZC - 125.1 Print
Written by Lukáš Hirko   
Thursday, 05 March 2009 23:26

Zásobník ZC - 250 je určený na krátkodobé skladovanie nedbalého cementu a popolčeka. Je stabilný, kotvený v betónových základoch. Skladá sa zo zvarenca nádoby a podstavca. K nádobe je priskrutkovaný vstupný rebrík, zábradlie a hadicový filter. Na streche zásobníka je umiestnený vstupný otvor a pretlaková klapka. V dolnej časti kužeľa je namontované čerenie cementu a guľový uzáver. Plniace potrubie uzatvára kĺbová spojka. Na zvláštnu objednávku možno zásobníky vybaviť kapacitným meraním.

 

 

Hlavné technické údaje

? Maximálna hmotnosť náplne pri mernej hmotnosti 1.2 kg.dm-3 > 250 t

? Užitočný objem zásobníka > 208 m3

? Maximálna teplota skladovaného materiálu > 60 °C

? Počet prevzdušňovacích trysiek > 12

? Pojazdná výška > 4 300 mm

? Celková výška zásobníka s filtrom > 19 454 mm

? Veľkosť vstupného otvoru > KR 900 mm

? Veľkosť výstupného otvoru > KR 500 mm

? Vonkajší priemer nádoby > KR 5 500 mm

? Vyprazdňovací výkon > 100 t.h-1 

? Celková hmotnosť zásobníka > 26 880 kg

? Výkon pri menovitom tlaku > 20 m3.h-1 

? Menovitý tlak > 0.3 - 0.6 MPa

 

Last Updated on Thursday, 05 March 2009 23:37